Startsida - Kontakt och styrelse - Medlemsinfo - Program - Läsecirkel - Stadgar - Fotogalleri - Historik


MKKL:s kollektiva medlemsförsäkringOm olyckan är framme vid våra medlemsträffar, utflykter eller till och från våra träffar,
är MKKL:s medlemmar försäkrade i Trygg Hansa.
Försäkringsbesked finns hos MKKL:s kassör för information.

Vid skada: Anmälan om olycksfallsskada, som kan ge rätt till ersättning,
ska göras till Trygg Hansa snarast möjligt.
Anmälan görs enklast genom att ringa Trygg Hansas skadeavdelning på telefon 0752 43 15 10.

Den som gör anspråk på ersättning ska enligt Trygg Hansas anvisningar, sända in läkarintyg
och övriga handlingar som är av betydelse för bestämning av rätten till ersättning.

Kostnader för läkarintyg och övriga handlingar ersätts av Trygg Hansa.
Anspråk på ersättning för kostnader ska styrkas med originalverifikationer.
Kasta inga skadade kläder eller andra föremål innan Trygg Hansa godkänt era krav.
Åberopa tecknad kollektiv olycksfallsförsäkring för Malmö Kvinnliga Klubb och Läsesällskap
och uppge avtalsnummer 419 om så erfordras.