Startsida - Kontakt och styrelse - Medlemsinfo - Program - Läsecirkel - Stadgar - Fotogalleri - Historik


Tanken med den här sidan är att kunna delge medlemmar
blandad aktuell och praktisk information om föreningens verksamhet,
tex vid programändring som av olika skäl kan uppkomma.

Styrelsen är självklart intresserad av hur förändringarna upplevs. Kom gärna med synpunkter!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTET den 6 mars 2019 kl. 18:30 på Skogshill.
Precis som de två senaste åren kommer kallelsen endast att finnas i vårens program och på MKKL:s hemsida.
Det betyder att varken kallelse eller dagordning kommer att skickas ut per post eller e-mail.
Årsberättelse, resultatrapport, budgetförslag m.m. kommer att finnas tillgängligt vid årsmötet.
Den som önskar få denna information i förväg, är välkommen att efter den 1 mars
kontakta MKKL:s kassör Kerstin Lindberg, tfn 040 16 09 68 eller via mail ekonomi@mkkl.se.

Motioner till årsmötet skickas senast den 22 februari 2019 till
Annika Hill, Beridaregatan 20 A, 217 48 Malmö eller mail: ordforande@mkkl.se

Årsavgiften 300 SEK inbetalas senast den 31 januari 2019 till MKKL:s kassör på Plus Giro 53 21 30-2.
Om betalning sker över nätet eller på annat sätt – glöm inte att skriva namn och telefonnummer.
Under klubbaftnarna finns inbetalningskort hos vår kassör Kerstin Lindberg.

Styrelsens verksamhetsberättelser


Medlemsförsäkring
Läs här om vad som gäller.

MKKL hemsida 2018-03-07 - antal besök senaste året.
Totalt antal besök 8745 (från hela världen).
Antal svenska besök 3566.
Större delen av besöken totalt har varit uppkopplade på hemsidan mellan 1 - 60 sekunder.
780 besök har varat mellan 1 - 10 minuter. 533 st längre än 10 minuter.
Större delen av de utländska besöken beror säkerligen på tillfälligheter och/eller misstag.