Startsida - Kontakt och styrelse - Medlemsinfo - Program - Läsecirkel - Stadgar - Fotogalleri - Historik


Tanken med den här sidan är att kunna delge medlemmar
blandad aktuell och praktisk information om föreningens verksamhet,
tex vid programändring som av olika skäl kan uppkomma.

Styrelsen är självklart intresserad av hur förändringarna upplevs. Kom gärna med synpunkter!

Årsavgiften 300 SEK inbetalas senast den 31 januari till MKKL:s kassör på Plus Giro 53 21 30-2.
Om betalning sker över nätet eller på annat sätt – glöm inte att skriva namn och telefonnummer.
Under klubbaftnarna finns inbetalningskort hos vår kassör Kerstin Lindberg.

Styrelsens verksamhetsberättelser


Medlemsförsäkring
Läs här om vad som gäller.

MKKL hemsida 2018-03-07 - antal besök senaste året.
Totalt antal besök 8745 (från hela världen).
Antal svenska besök 3566.
Större delen av besöken totalt har varit uppkopplade på hemsidan mellan 1 - 60 sekunder.
780 besök har varat mellan 1 - 10 minuter. 533 st längre än 10 minuter.
Större delen av de utländska besöken beror säkerligen på tillfälligheter och/eller misstag.