Startsida - Kontakt och styrelse - Medlemsinfo - Program - Läsecirkel - Stadgar - Fotogalleri - Historik


KONTAKTPERSONER
Ordförande: Annika Hill, ordforande@mkkl.se
Kassör: Kerstin Lindberg, ekonomi@mkkl.se
Sekreterare: Anna-Lena Tvingstedt, sekreterare@mkkl.se

Möteslokal:
Skogshill, Marietorps allé 28 G, 217 74 Malmö.

Föreningens organisationsnummer: 846000-4297

Medlemsförsäkring: läs här om vad som gäller.

Terminsavgift: 150:-, helår 300:-
inbetalas till plusgiro 532130-2.

STYRELSEN för MKKL
- MALMÖ KVINNLIGA KLUBB OCH LÄSESÄLLSKAP -
mars 2019 - mars 2020


Ordförande
Annika Hill
Vice ordförande Margareta Palmquist
Kassör Kerstin Lindberg
Vice kassör Karin Arvidsson
Sekreterare Anna-Lena Tvingstedt
Vice Sekreterare Gunnel Bengtsson
Studieombud Britta de Maré
Ledamot Carin Gyllander
Suppleant Ingela Wroblewski
Suppleant Anna Sawicki
Hemsida - fotografering Anna Sawicki
Hemsidan produceras av Sven Erlandsson, sverla1@comhem.se