Startsida - Kontakt och styrelse - Medlemsinfo - Program - Läsecirkel - Stadgar - Fotogalleri - Historik

HISTORIK

Av Hanne-Louise Ericsson
och redigerat för hemsidan av Maj-Gret Svensson

Ett sekel - 100 år - är en mycket lång tid och Malmö Kvinnliga Klubb och Läsesällskap kan också med stolthet
konstatera att klubben är det äldsta kvinnliga läsesällskapet i Sverige.

I början av 1900 gick en våg av bildningstörst över landet. Bland Malmös damer fanns ett starkt behov av att träffas
under andra former än de vanliga dambjudningarna. Ett antal damer inbjöds i början av år 1909 till landshövdingskan Charlotte Tornérhjelm för att utröna intresset för bildandet av en klubb, vars syfte skulle vara att diskutera litteratur, musik och dagsaktuella frågor. Ett annat syfte var att starta ett bibliotek, eftersom intresset för litteratur låg i tiden.

Den 19 april 1909 bildades Malmö Kvinnliga Klubb och Läsesällskap med friherrinnan Anne Madeleine Aschan som klubbens första ordförande. Klubben har fram till 100-årsjubiléet haft elva ordföranden.
Dagens tf ordförande är Britt-Marie Jensen-Carlén.

Med ett sekel i ryggen kan vi stolta se att mycket har förändrats för kvinnorna i Sverige under de 100 åren.
MKKL hade vid 100-årsjubilét omkring 100 medlemmar. Åren kring 1911 var en tid då arbetslivet ännu inte hade fått grepp om de i hemmet arbetande kvinnorna och klubben hade då som mest över 300 medlemmar. I dag har MKKL på Skogshill ett bibliotek på omkring 700 böcker. Inköp av nya aktuella böcker sker årligen och klubbens medlemmar
lånar flitigt böcker från biblioteket . Varannan onsdagskväll träffas medlemmarna på Skogshill för föreläsningar
och socialt umgänge. Dessutom finns litterära salonger.

Klubben har genom seklet haft många intressanta personer som föreläsare, allt från representanter för litteratur, läkarvetenskap, massmedia, musik, natur- och reseupplevelser till sportvärlden.

En av våra föreläsare, Åke Stolt, berättar 2008 i en tidningsartikel i Sydsvenskan, efter sitt besök på klubben, att Brita Carlstoft hade inbjudit till litterär salong. Han skriver att över 50 damer hade blåst samman en kväll när snön kom på tvären och han säger:" Det pulserar ett liv, det sker spännande möten, det spirar nyfikenhet och vetgirighet
i ett omfång som man inte tror … Jag är en lycklig själ, som fått vara en del av det där."

Vi kan endast hoppas att kommande generationer kommer att kunna se tillbaka på samma spännande
föreläsningar, social samvaro och gemensamt utbyte av tankar och idéer kring litteraturen
och icke minst med en bevarad litteratur i bokform.

Styrelsen i Malmö Kvinnliga Klubb och Läsesällskap, har på sitt styrelsemöte den 27 april 2011, beslutat att
skänka "Margaretatavlan" till Sofiero slott. En tavla med signerat foto i förgylld ram av
Kronprinsessan Margareta av Sverige med sönerna Gustaf Adolf och Sigvard samt dottern Ingrid. Se tavlan här!
I samband med Kronprinsessan Margaretas besök på Torups slott år 1911, besökte Kronprinsessan
i sällskap med friherrinnan Coyet, Malmö Kvinnliga Klubb och Läsesällskap och Läsesällskapets lokaler i
Stadt Hamburgsfastigheten på Stadt Hamburgsgatan. Kronprinsessan uttryckte ett intresse för att själv bilda en klubb med samma syften, och som tack för besöket i klubben skänkte Kronprinsessan sitt porträtt till klubben.
Porträttet har under årens lopp prytt sin plats i Malmö Kvinnliga Klubb och Läsesällskaps olika vackra lokaler.

Förutom klubbens årliga vår- och julfest har klubben varje år haft en vår- och höstutflykt.