Studiebesök Tandteknikerlaboratoriet TIC, Tandteknik i Centrum.

Åter till gallerimenynVi var 14 medlemmar från MKKL som den 10 oktober fick en guidad visning
och mycket information av labchef Ulf Holst på TIC, Tandteknik I Centrum.

Vi fick följa processen från första kontakt mellan tandläkare och tandtekniker
till färdig produkt: kronor, broar, proteser, tandimplantat och tandregleringsapparatur.
Vi blev väl insatta i den numera alltmer kommande digitala Cad-Cam tekniken.

Alla har en relation till tänder, men det viktiga samarbetet mellan tandläkare
och specialiserade tandtekniker är nog för de flesta okänt.
Numera inte för de MKKL:are som anmält sig till ett trevligt studiebesök, som
avslutades i TIC:s fikarum med eftermiddagskaffe!