Besök på Hipp, dvs Malmö Stadsteater, 10 april

Åter till gallerimenyn


Vi blev väl emottagna
av Sofie Åström,
som för intresserade åhörare
initierat berättade om teaterns historia.
Via scenen tog hon
oss till vackra
gamla lokaler
med fantastiska
tapeter
och roliga
minnestavlor.


Åter till gallerimenyn