Besök på Stadsarkivet i Malmö 2017-04-25

Åter till gallerimenyn


Bilder: Inga Wadmark


Olle Nordquist guidade oss genom Malmö Stadsarkiv på ett förträffligt sätt.
Malmö har ett mycket gammalt stadsvapen. Kvinnor straffades genom att bära dessa på sina axlar.
Anna Stenberg var första kvinnan i kommunfullmäktige. Hon såg till att vi fick offentliga toiletter" Fru Stenbergs villor".
Arkivet är omfångsrikt. Även MKKL- akter finns här!
Ingmar Bergman skrev under kontraktet med Malmö Stadsteater och lade till en liten djävul.

Olle Nordquist
Arkivarien bland många hyllmeter handlingar.
     
     
     
   

Åter till gallerimenyn