Besök på Sjöfartsverket i Malmö 25 oktober 2016

Åter till gallerimenyn


Bilder: Inga Wadmark


Christer Petersson VTS-operatör ( vessel traffic service) hälsade välkomna
och gav oss information om Sjöfartsverkets verksamhet.
Öresund är ett av världens mest trafikerade sund. Under 2015 passerade drygt 30 000 fartyg.
Alla fartyg över 300 ton måste kontakta Sjöfartsverket vid passage genom sundet.
Man skall då informera om fartygets namn, djupgående. antal personal ombord mm.
Utsikten är slående från 14.e våningen på Hans Michelsensgatan,
men det är skärmarna som ser till att trygga sjöfarten i Öresund!
Catharina Letzén, sjökapten, liksom alla vid övervakningen,
förklarade fartygens position på skärmarna.

Åter till gallerimenyn