Besök på ESS i Lund 2016-04-12

Åter till gallerimenyn


17 olika nationer samarbetar kring ESS.
Forskarna kommer att kunna studera olika typer av material från plast och proteiner
till mediciner och batterier för att se hur de är uppbyggda och fungerar.

Anläggningen kan liknas vid ett gigantiskt mikroskop, där neutroner används för att analysera prover
på atom-och molekylnivå. ESS kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom medicin,
miljövetenskap, klimat , kommunikation och transport.
Tillsammans med Max IV kommer ESS att bilda ett nav i den europeiska forskningsinfrastrukturen.
De första neuttronerna på ESS beräknas produceras före 2020.

     
Våra guider tog väl hand om oss och berättade intressant om ESS.
Head of IT Division
Heléne Björkman
Sindra Petersson Årsköld
   
   

Åter till gallerimenyn