Besök i TV-huset 2 december 2013
Foto: Inga Wadmark

Åter till gallerimenyn
 

MKKL tar över i TV-huset

 
En entusiastisk guide fängslade MKKL- deltagarna
 
MKKL-medlem provsittter rekvisitan i TV-huset