Vårutflykt - Köpenhamn runt 15 maj 2013

Foto: Inga Wadmark m fl
Åter till gallerimenyn

Förmiddagskaffe i Sundby Seil  -  Promenad i Christiania

Grundtsvigskyrkan

Båttur på Lyngbysjöarna

Lunch på Nybro kro i Lyngby

Åter till gallerimenyn