Klubbträffar 2019


Åter till gallerimenyn


2 oktober
"Malmö igår - idag och i morgon" - Pehr Andersson
Foto: Anna Sawicki

Kvällens gäst, näringsdirektör Pehr Andersson,
i samtal med ungdomsvännen Lilian Nyberg.
Pehr Anderson berättar om vilken dynamisk stad Malmö är. Närheten till kontinenten
och Nordens största flygplats är bidragande faktorer till stadens utveckling.
 
Föredraget griper tag i publiken - några fångade ögonblick.
     


18 september
"Xi´an från tidernas begynnelse till framtiden"
Foto: Anna Sawicki

Kvällens öppning ; Annika Hill presenterar vår gäst Yimin Qian.
Som studerande på Internationell a Universitet et i Xi´an,
berättar Yimin Qian om Kinas historia
med utgångspunkt från Xi´ans utveckling.
Buddhismens intag i Kina.
Upptäckten av Terracotta Armen och slumpen som avslöjade detta världsarv.
Det politiska landskapet i Kina på 30-talet.
Incidenten 12.12.1936 Japanskt angrepp
på tre kinesiska provinser.
Arresteringen av Chiang Kai-Shek och slutligen allierande med Maos kommunistparti mot Japan som blev grunden till dagens kommuniststyre.
Vi tackar Yimin Qian
för ett mycket intressant föredrag.


3 april
”Ett liv i bilder” – Pierre Mens
Foto: Anna Sawicki
Fotograf Pierre Mens
med MKKL:s ordförande Annika Hill.
Familjebild. Pappa som var katolsk präst trotsade kyrkans regler och gifte sig med Pierres mamma.
Han blev bannlyst av påven.
Den glada Malmöpågen.
Vi fick följa Pierres långa yrkesliv. Här är unge Pierre med Malmös stora stjärna Anita Ekberg.
Pierre levde med sin familj
i många afrikanska länder, bl.a. Rhodesien, dagens Zimbabwe. Passet gällde inte någonstans utanför landet.
Pierre stortrivs i favoritlandet
Republiken Sydafrika.
Glada miner efter kvällens föredrag.

20 mars
Stenbergamannen – mördare och psykopat – Trygve Bång
Några startade kvällen med bibliotekslån.
Föredragshållaren Trygve Bång har anlänt
och låter sig väl smaka tillsammans med medlemmar i MKKL.
Andra slog sig ner i väntan på de goda smörgåsarna och föredragshållaren.
Vi blev nog alla berörda av författaren Trygve Bångs berättelse
om det autentiska kriminalfallet Stenbergamannen- mördare och psykopat.

6 mars
ÅRSMÖTE & ”Mazettis blandning” – Katarina Mazetti
Den gamla styrelsen samlad för sista gången.
En fullsatt salong valde ny styrelse
och Annika Hill
tackade för fortsatt förtroende.
Med "myggan" på plats - satte sig Katarina Mazetti på bordet
och berättade livfullt om sitt författarskap.


20 februari
Polisen i Malmö informerar – Stefan Sintéus
Förberedelser pågår så att allt ska vara färdigt
och första gästen
är på plats.
Engagemanget bland åhörarna var som synes stort
när Malmös polismästare Stefan Sintéus informerade om hur polisen ser på det kriminella läget.
I stort är det faktiskt bättre än vi trodde;
en viss typ av buset har försvunnit,
och inlämnade vapen fyller konferensbordet,
Det gör dock inte dagens utmaningar mindre.
Måtte samhällskvarnarna mala lite snabbare.


6 februari
Erik Osvald – Vad händer med boken i dagens medielandskap?

I väntan på föredragshållaren

samtalades det om allehanda ting.

Intresset var sedan stort när
Erik Osvald, förlagschef på Historiska Media som ger ut böcker inom många genrer,
redogjorde för sin syn på framtidens läsvanor.


23 januari
Konsten att göra Malmö vackrare och grönare – Inger Lindstedt
Professor emerita Inger Lindstedt ordförande i Malmö Förskönings- och Planteringsförening
som är vår föreläsare idag kollar tekniken, medan medlemmarna lånar böcker,
sätter sig tillrätta för att avnjuta Peters mat och värdinnorna samlar sig inför serveringen.
   
   
Professor emerita Inger Lindstedt
Några exempel av Inger Lindstedts bildvisning.


9 januari

Salafism – om ortodoxa islam som har många ansikten – Tina Thunander
Från sina resor i arabvärlden berättade Tina Thunander om religionen och om kvinnornas kamp.
och där de ”rättrogna” försvarar sakernas tillstånd
med att det står i den heliga skrift.
Detta var den klädsel
Tina tvingades bära
– abaja och nikab –
i de länder där männen går i vita långskjortor och kvinnorna är heltäckta i svart.
Denna kvinna, som f n sitter i fängelse, är en av ledarna i kampen för ökad jämlikhet.
Och vissa mindre framsteg har gjorts;
nu finns det både kvinnovagn på pendeltåget och café för kvinnor.


Åter till gallerimenyn