Barnhemmet i Kampi ya Moto,
några mil norr om Nakuru i Kenya.


Åter till gallerimenyn


Birgitta Fredriksson, distriktsläkare, specialist i barn- och ungdomsmedicin och allmänmedicin,
föreläste i MKKL 25 november 2015 om ”Upplevelser som jeepläkare i Kenya”
och visade då också några bilder från ett barnhem som hon besöker privat
före eller efter sitt uppdrag som jeepläkare för Rotarys Läkarbank.

I samband med föreläsningen, och på initiativ av en av medlemmarna under kvällen,
startades en insamling för inköp av en ko till barnhemmet.
Birgitta Fredriksson lämnade pengarna direkt till barnhemmet vid hennes återbesök där i december 2015.

För några dagar sedan fick MKKL:s ordförande mail från Birgitta Fredriksson,
med hälsning från personal vid barnhemmet som tackar väldigt mycket för gåvan.
Mailet innehöll också några bilder vilka presenteras här. Bl a på kon som inköptes
för MKKL:s insamlade pengar. En gärning vi kan känna stolthet över.

   
SABRINE GARTNER och JACINTA NJOROGE (sköter/ansvarar för barnhemmet tillsammans).
Sabrine är svensk. Jacinta är den som tog initiativet till att starta barnhemmet år 2000 i sin födelseby.
MKKL-kon

Skolan och barnhemmet stöds av en aktiv vänförening i Malmö - Kampi Ya Motos Barn.
Föreningen administrerar det svenska biståndet till Phyllis Memorial Children's Home and Academy.
Kampi ya Motos Barn har postgirokonto 90 01 18-1. Förutom Svensk Insamlingskontrolls årsavgift,
autogirots kostnader samt kostnader för tryck av kalendern, har vänföreningen inga administrativa utgifter i Sverige.
Studenter och volontärer från Sverige är ofta på plats och hjälper till i arbetet.
Hemsidor: http://kampiyamotosbarn.se/ och http://kampiyamotosbarn.blogspot.se/

Åter till gallerimenyn