Årsberättelse

2018

 

 

Styrelsen för MKKL – Malmö kvinnliga klubb och läsesällskap – lämnar härmed följande årsberättelse över föreningens verksamhet och angelägenheter under sitt 109:e verksamhetsår 1:e januari 2018 – 31:e december 2018.

 

Styrelsen

Då den vid årsmötet 2018 valda ordföranden avgick efter första styrelsemötet 9 april har styrelsen därefter haft följande sammansättning:

 

Tillförordnad ordförande                    Annika Hill

Adjungerad vice ordförande              Inga Wadmark

Sekreterare                                       Anna-Lena Tvingstedt

Kassör                                              Kerstin Lindberg

Vice kassör                                       Ingela Wroblewski

Bibliotek                                           Carin Gyllander

Hemsida och fotografering                 Ann Gustrin

Ledamot                                           Gunnel Bengtsson

Suppleant                                          Britta de Maré

Suppleant                                          Anna Sawicki

 

Under 2018 har styrelsen haft 7 protokollförda sammanträden - 29 januari, 9 april (konstituerande möte följt av styrelsemöte), 18 april, 10 september, 9 oktober och

20 november.

 Klubbvärdinnor

Följande klubbmedlemmar har under året varit värdinnor vid onsdagssammankomsterna på Skogshill. Utan dem hade sammankomsterna inte kunnat genomföras. Tack för era insatser under året!

 

Styrelsemedlemmar                                           Ej styrelsemedlemmar

Gunnel Bengtsson                                                 Else Bergman

Ann Gustrin                                                          Inger Franklin

Styrelsemedlemmar (forts).                               Ej styrelsemedlemmar (forts)

Britta de Maré                                                     Sarah W Gustavsson

Inga Wadmark                                                     Agneta Hartlén

Ingela Wroblewski                                               Hanne Breum Hellström

Anna-Lena Tvingstedt (vikarie)                             Lilian Nyberg

                                                                            Margareta Palmquist

                                                                            Marie-Louise Palmquist

                                                                            Ingela Rystedt

                                                                            Gun Strandberg

                                                                            Ingegerd Svensson

                                                                            Karin Wittbjer

                                                                            Margareth Åkesson

 

Bibliotek

Carin Gyllander

Inger Jonsson

Ingela Rystedt

Erna Göransson

 

Hemsidan

Adress: www.mkkl.se

Webbmaster: Sven Erlandsson

För MKKL: Ann Gustrin

 

Studieombud

Britta de Maré

 

Revisorer

Gunnel Rönnmar

Esther Sjöström

Suppleant: Gun -Britt Månsson

 

Valberedning

Hanne Louise Ericsson

Lilian Nyberg

 

Årsmöte

Årsmötet ägde rum den 7 mars.

 

Hedersmedlemmar:

Hanne-Louise Eriksson

Britt-Marie Jensen-Carlén

 

Antal medlemmar

Per den 31 december 2018 hade klubben 110 medlemmar.

Onsdagsträffar på Skogshill

 

10 januari                  ”Om mig själv och andra gubbar”. Kalle Lind, ”diversearbetare” i kultur-

                                  branschen.

 

24 januari                  ”Bland blod, blinningar och baksluga zebror”. Professor Susanne

                                  Åkesson, Biologiska institutionen, Lunds universitet.

 

7 februari                   ”Ut på upptäcktsresa” Valle Vestesson. Mångsysslare, ståuppkomiker,

                                 författare och upptäcktsresande.

 

21 februari                 ” Livet är för djävligt och underbart”. Malin Ruthberg om livet efter

                                 cancerbeskedet.

 

7 mars                       Årsmöte. ”Män och manlighet i litteraturen”. Professor Torbjörn Forslid

                                 Språk- och litteraturcentrum. Lunds Universitet.

 

21 mars                     ”Med lust för blommor” Anita Löfvendahl Iris Blomsterhandel i Lund.

 

4 april                        ”Starka kvinnor och udda gubbar”. Bibliotekarie Rikard Sandberg.

 

18 april                      Vårfest med underhållning av riksspeleman Erik Ask Upmark.

 

19 september            ”Snöstormen 1979 – en vinter utöver det vanliga” Karsten Erichs,

                                  Lokalradioprofil, även känd som ”Katastrof-Karre”.

 

3 oktober                  ”Två vänner som inte alltid var sams - Fritiof Nilsson Piraten och Sten

                                  Broman”. Ulf R Johansson tidigare kulturredaktör på Kvällsposten.

 

17 oktober                ”Bokhandlaren som inte slutade läsa”. Eva Lassen bokhandlarprofil på

                                  Lundgrens bokhandel i Malmö under många år.

 

31 oktober                ”Malmö – en stad i förvandling” Ilmar Reepalu, tidigare planarkitekt,

                                  och kommunstyrelseordförande i Malmö.

 

14 november             ”Att bli äldre och behålla sin ungdom – går det?” Charlotte Elanson-

                                 Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi, Lunds 

                                  universitet.

 

28 november             ”Vem var Jane Austen?” Birgitta Berglund, lektor i engelsk litteratur,

                                 vid Lunds universitet.

 

5 december               Julfest och julmarknad med luciatåg.

 

Studiebesök

15 mars                     Teatermuseet Malmö Hipp, Kalendegatan 12.

 

Läsecirkeln

Läsecirkeln, som för närvarande är fulltecknad, har under året haft regelbundna samman-komster på Skogshill för att diskutera gammal och ny litteratur, teater film m.m.

 

Kick off

29 augusti                       Som upptakt inför hösten och som tack för insatser under året

                                       var alla som medverkat till att vår anrika klubb kunnat fortsätta sin

                                       verksamhet inbjudna till en välsmakande och solig lunch i Kerstin

Lindbergs trädgård på Limhamn.

 

Utflykt

8 maj                             Heldagsutflykt till Danmark med sightseeing i det nya Köpenhamn.

 

Julfirande

Julfest med julmarknad och luciafirande avhölls enligt traditionen på Skogshill och vi vill tacka Ingrid Runhage Höjer och högstadieeleverna på Bergaskolan för ett vackert och stämningsfullt luciatåg. Stort tack också till Ewa Andersson som läste både dikt och prosa med anknytning till julen. Vi vill också tacka Peter Ericsson för den goda jultallriken och för pepparkakshusen - populära vinster i jullotteriet. Tack också till alla medlemmar som bidrog, såväl med godsaker till julmarknaden som med fina vinster till lotteriet.  

 

Kollektiv olycksfallsförsäkring

MKKL har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring i Trygg Hansa som gäller vid klubbens medlemsträffar, utflykter och studiebesök samt till och från samtliga möten på Skogshill. 

 

Slutord

Trots en turbulent start för den nya styrelsen har året fyllts med intressanta möten och föredrag som bl.a. inspirerat oss att klä oss i zebrarandigt, äta färgkoordinerat, läsa både nytt och gammalt och följa med i Malmös förvandling. Men framför allt att inse att vi aldrig blir för gamla för att lära och för att umgås och ha roligt tillsammans i klubbens regi. Deltagandet vid onsdagsträffarna har varit högt och flera av höstens träffar har varit fulltecknade. Tack till alla som gjort detta möjligt! Tack till styrelsen, till värdinnorna, till Peter för den goda maten, till bibliotekarier och Anette, till webbansvariga och till Bo och Esmael på Skogshill. Och inte minst tack till alla medlemmar som gör våra träffar till de trevliga tillställningar de är.

 

 

Annika Hill                               Inga Wadmark                             Anna-Lena Tvingstedt

 

 

Kerstin Lindberg                      Ingela Wroblewski                        Carin Gyllander

 

 

Ann Gustrin                             Gunnel Bengtsson